Πρόγραμμα

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-family: Arial; font-size: large;”><b>ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ ΕΣΚΑ 2018-19</b></span></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#e07b69″><span style=”color: #ffffff;”>τελική φάση (φαιναλ φορ)
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>1η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΡ</td>
<td>26/03/2019</td>
<td>20:00</td>
<td>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”text-align: center;”></td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΡ</td>
<td>26/03/2019</td>
<td>22:00</td>
<td>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”text-align: center;”></td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>2η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>27/03/2019</td>
<td>20:00</td>
<td>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td></td>
<td></td>
<td style=”text-align: center;”></td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>27/03/2019</td>
<td>22:00</td>
<td>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td></td>
<td></td>
<td style=”text-align: center;”></td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#e07b69″><span style=”color: #ffffff;”>Β’ φάση
</span></td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>1η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>27/02/2019</td>
<td>21:30</td>
<td>ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ</td>
<td>ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ</td>
<td><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>61-98</span></td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>27/02/2019</td>
<td>21:45</td>
<td>Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ</td>
<td>ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ.</td>
<td>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”text-align: center;”>33-54</td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>06/03/2019</td>
<td>20:45</td>
<td>Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. Β΄</td>
<td>ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ</td>
<td>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”text-align: center;”>35-73</td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>06/03/2019</td>
<td>21:45</td>
<td>ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ.</td>
<td>ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ</td>
<td>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”text-align: center;”>44-78</td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>2η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td><strong><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></strong></td>
<td>ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ</td>
<td style=”text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>20-0</span></td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>06/03/2019</td>
<td>21:45</td>
<td>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td><strong>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</strong></td>
<td>ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ.</td>
<td style=”text-align: center;”>66-47</td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>13/03/2019</td>
<td>21:45</td>
<td>ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β</td>
<td><strong>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</strong></td>
<td>ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ</td>
<td style=”text-align: center;”>70-54</td>
</tr>
<tr>
<td>ΤΕ</td>
<td>13/03/2019</td>
<td>22:00</td>
<td>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄</td>
<td><strong>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</strong></td>
<td>ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ</td>
<td style=”text-align: center;”>74-45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table style=”height: 3885px;”>
<tbody>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#e07b69″><span style=”color: #ffffff;”>Α’ φάση ( 1ος όμιλος )
</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ valign=”middle” bgcolor=”#e07b69″><span style=”color: #ffffff;”>Α’ γύρος</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>1η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>03/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>75-52</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 47px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 47px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 47px;”>03/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 47px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 47px;”>ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 47px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 47px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 47px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>03/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>65-51</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>03/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>2η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>10/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>53-49</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>10/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>58-71</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>10/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>57-78</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>10/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>3η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 23px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 23px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 23px;”>17/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 23px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 23px;”>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 23px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 23px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 23px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>20-0</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>17/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>32-67</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>17/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>58-63</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>17/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>68-44</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>4η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>24/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>32-54</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>24/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>58-48</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>24/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>70-72</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>24/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>5η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>31/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>59-39</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>31/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>50-58</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>31/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>45-58</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>31/10/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>6η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>07/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>68-52</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>07/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>44-80</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>07/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>84-93</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>07/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>84-61</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>7η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>14/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>00:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>58-60</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>14/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>68-72</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>14/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>82-56</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>8η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 23px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 23px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 23px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 23px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 23px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 23px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 23px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 23px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>21/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>78-66</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>21/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>75-48</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>21/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>100-60</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>9η αγωνιστική</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΠΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>29/11/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>72-67</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: <span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ valign=”middle” bgcolor=”#e07b69″><span style=”color: #ffffff;”>Β’ γύρος</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>10η αγωνιστική (1η Β’ γύρου)
</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>05/12/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>54-74</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>05/12/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>0-20</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>11η αγωνιστική (2η Β’ γύρου)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>12/12/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>3ο ΓΥΜΝ.ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>81-76</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>09/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>12/12/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>80-58</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>12η αγωνιστική (3η Β’ γύρου)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>19/12/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>19/12/2018</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>82-64</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>0-20</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>13η αγωνιστική (4η Β’ γύρου)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>09/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>77-78</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>09/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>57-59</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>14η αγωνιστική (5η Β’ γύρου)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>0-20</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>16/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>62-67</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>15η αγωνιστική (6η Β’ γύρου)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>23/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>57-64</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>23/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>23/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>70-64</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>16η αγωνιστική (7η Β’ γύρου)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>30/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>57-76</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>30/01/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>84-65</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>17η αγωνιστική (8η Β’ γύρου)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>06/02/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:30</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”>54-67</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΙΛΙΟΥ Β'</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>20-0</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”>0-20</td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>06/02/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>21:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΥΜΗΤΤΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”><span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”><span style=”color: #e63e20;”>53-62</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 828px; height: 24px; text-align: center;” colspan=”7″ align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4e86cc”><span style=”color: #ffffff;”>18η αγωνιστική (9η Β’ γύρου , τελευταία)</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημέρα</span></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px; text-align: center;” align=”left” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ημ/νία</span></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Ώρα</span></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γήπεδο</span></td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Γηπεδούχος</span></td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Φιλοξενούμενος</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;” align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#6c9dd9″><span style=”color: #ffffff;”>Σκορ</span></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”>13/02/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”>21:45</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 48px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 48px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 48px;”>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 48px;”>ΤΥΦΩΝ ΑΣ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 48px;”>ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 48px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”>ΤΕ</td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”>13/02/2019</td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”>22:00</td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”>ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β΄</td>
<td style=”width: 212.98px; height: 24px;”>ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ</td>
<td style=”width: 214.51px; height: 24px;”>ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ</td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
<tr style=”height: 24px;”>
<td style=”width: 48.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 87.32px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 44.28px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 142.84px; height: 24px;”></td>
<td style=”width: 433.49px; height: 24px;” colspan=”2″>ΡΕΠΟ: <span style=”color: #e63e20;”>ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ</span></td>
<td style=”width: 41.79px; height: 24px; text-align: center;”></td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;