2015-16

ΟΡΘΙΟΙ : ΣΑΛΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ), ΔΕΒΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Π., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π., ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ν., ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΣΠ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Λ., ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ Δ., ΤΖΩΤΖΗ Θ., ΜΠΑΡΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ)

ΚΑΘΙΣΤΟΙ : ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΙΟΣ ΑΝ., ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛ., ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΘ., ΒΡΑΚΑΣ Δ., ΠΑΛΟΚΑ ΕΛΓ., ΝΤΟΥΡΟΣ Ν., ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑ.