γενική συνέλευση και εκλογές

Σας υπενθυμίζουμε τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, μέσω της απολογιστικής γενικής συνέλευ... More